چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

شخصیت شناسی با رنگ چشمتان

ارتباط رنگ چشم و شخصیت شما

معمولا انسان ها برای به دست آوردن شناخت بیشتر از دوستان و اطرافیان خود و یا شناخت سطحی از کسانی که برای اولین بار با آنها رو به رو می شوند به... ...