یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

شبیلدا باید چیکار کرد

مـقـالـه در مـورد شـب یـلـدا

یلدا نخستین شب زمستان و شب آخر پاییز،بلندترین شب سال است،ایرانیان پیشینه درازش را به ایزد مهر “میترا” پیوند می‌زنند ، ایزدی که دارنده هزارچشم و هزارگوش، دارنده...