جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

شبکه های ارتباطی در سال 91

وضعیت شبکه های ارتباطی در سال نو

مشترکان تلفن همراه در هفته نخست سال نو شمسی بالغ بر ۲.۸ میلیارد پیام کوتاه تبریک به یکدیگر ارسال کرده اند که این آمار افزایش بیش از ۷۰ درصدی ارسال SMS از سوی مشترکان را...