شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

شبکه اجتماعی پروفسور سمیعی

حرکت تحسین برانگیز پروفسور سمیعی

حرکت تحسین برانگیز پروفسور سمیعی مجید حدادی از بچه محل های ما، سال 67 اواخر جنگ، درحالی که خدمت سربازی را در ارتش میگذراند، چشمانش مورداصابت ترکش قرار گرفتند و...