دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

شاکر

۶+۱ راه برای شروع یک روز پر نشاط

هیچ وقت نشده که احساس کنید شور و شوق زندگی را از دست داده اید؟ شده احساس درماندگی مطلق داشته باشید و همه چیز شما را سرخورده کرده باشد؟ حس می کنید این ماه یا این سال یا...

معجزه‌ی شاکر بودن

اگر قدری منصفانه و دقیق به زندگی نگاه کنید متوجه خواهید شد که نظام هستی بسیار بخشنده است. اما چنانچه قرار باشد افراد از آنچه خدا نصیب آنها کرده و از ان نعمتها بهره...