یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

شاه قطر و همسرش

خیانت های شاه قطر و همسرش فاش می شود

یک گروه مخالف قطری امیر قطر و همسرش را مزدور و عامل غرب برای طرح های استعماری آنها در منطقه دانست و تاکید کرد که اسناد خیانت های این دو را به زودی منتشر می...