یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سینوزیت حاد

علائم بیماری سینوزیت حاد چیست ؟

علائم بیماری سینوزیت حاد چیست ؟

   بیماری سینوزیت حاد نفس کشیدن برایتان مشکل شده، سردرد دارید، خلط امانتان را بریده و احساس سنگینی در سر کاری کرده که به فکر چاره بیافتید. اگر کمی آگاهی خود را...