دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

سیستم کامپیوتر

با موبایل سیستم کامپیوتر خود را بوت کنید!

با موبایل سیستم کامپیوتر خود را بوت کنید! بوت شدن سیستم ؛ به فرایند آغازین راه افتادن کامپیوتر می گویند. یعنی سیستم پس از راه اندازی سخت افزاری به سراغ راه اندازی نرم...