سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

سید مرتضی آوینی

کدام آوینی؟

سیدمرتضی آوینی، صبح روز بیستم فروردین سال 1372 به‌شهادت رسید. این تاریخ به‌عنوان روز شهادتش ثبت شد و هر سال در همان روز برایش بزرگداشت سالیانه برگزار شد....     ...