شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

سید محمد خاتمی

عکس: ساعت عجیب خاتمی!

ساعت مچی سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق دارای دو عقربه جداگانه برای نمایش زمان به وقت ایران و یک کشور دیگر با اختلاف زمانی حدودا چهار ساعت است.عکس زیر در حاشیه مراسم...