جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سید حسن نصرالله

طرح لیونی برای ترور سید حسن نصرالله

“زیپی لیونی” وزیر امور خارجه اسبق رژیم صهیونیستی در یک نشست امنیتی طرح ترور سید حسن نصرالله را مطرح کرد، اما حالوتص رئیس ستاد مشترک ارتش وقت این رژیم گفت که اطلاعات...