یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

سیدمحمد خاتمی

سیدمحمد خاتمی بر روی برگه رأیش چه نوشت؟

برخی کاربران اینترنت از اظهارات روز گذشته خاتمی درباره رای دادن وی خبر داده اند. نورانی در صفحه شخصی خود نوشته که خاتمی در دیداری، در جریان سنگینی فضای بوجود آمده...