سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

سیاه زخم

بیماری سیاه زخم را باهم مرور میکنیم

سیاه زخم چیست راه های درمان

 درمان سیاه زخم   سیاه زخم یک عفونتی است که در میان دام های وحشی و خانگی مانند گاو، گوسفند، بز است. سیاه زخم درمان نشده در هر شکل می تواند جدی و یا کشنده باشد....