سیانور

قتل دختر ۲ ماهه توسط سیانور

،روزنامه شرق نوشت: کارآگاهان جنایی تهران در حال تحقیق از مردی هستند که متهم است کودک دو ماهه خود را با خوراندن سیانور به قتل رسانده است. این پرونده سال گذشته تشکیل شد...