یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سپرده‌گذاران

هشدار بانک مرکزی به سپرده‌گذاران

وی درباره درج این جمله توسط موسسات مذکور گفت: درج این جمله به معنای اخذ مجوز از بانک مرکزی نیست، این در حالی است که برخی از آنها جمله در «شرف تاسیس» را در زیر تابلوی...