پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سوخت يارانه

بنزین بهمن‌ماه امشب در کارت‌های سوخت

براین اساس خودروهای سواری شخصی 60 لیتر سهمیه بنزین 400 تومانی خود را مانند گذشته دریافت می کنند. همچنین بعد از اتمام سهمیه بنزین یارانه ای، اجازه برداشت بنزین با نرخ...