چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

سوتی های عادل فردوسی

سوتی جدید عادل فردوسی پور

      سوتی جدید عادل فردوسی پور     شاید یکی از معدود دفعاتی بود که عادل فردوسی پور در برنامه اش یک سوتی لپی می دهد.او رو به عابدزاده کرد و گفت...