سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سوال از نظام وظیفه

آخرین تغییرات در قوانین خدمت سربازی

    آخرین تغییرات در قوانین خدمت سربازی     کسانی که در سال ۹۰ به خدمت اعزام شوند در شمول مقررات این سال هستند و در صورت افزایش مدت خدمت سربازی این...