شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سواحل جنوب انگلستان

سواحل انگلستان (عكس)

        در سواحل جنوب انگلستان پدیده ای بسیار عجیب رخ داده است که در طی آن “کف” حاصل از حرکت آب دریا که به ساحل رسیده است به صورت ماده “فوم” در ساحل باقی...