چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

سهميه بنزين نوروزي

زمان واریز سهمیه بنزین نوروزی

خبرها حاکی از آن است که تا پایان فروردین ماه سال آینده هیچگونه تغییری در قیمت و سهمیه بنزین خودروها اعمال نخواهد شد.....     ...