چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سهراب سپهری

رونمایی اثری دیده نشده از سهراب سپهری

موزه هنر امام علی(ع) با هدف ترویج آیین‌های سرور و شادمانی ملی و دینی و همچنین در استقبال از بهار طبیعت، بخشی از گنجینه خود را به نمایش درآورده است....     ...

رونمایی اثری دیده نشده از سهراب سپهری

موزه هنر امام علی(ع) با هدف ترویج آیین‌های سرور و شادمانی ملی و دینی و همچنین در استقبال از بهار طبیعت، بخشی از گنجینه خود را به نمایش درآورده است....     ...