یکشنبه ۴ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سنگ

آهک و سنگ آهک

از نظر علمی ‌، آهک همان اکسید کلسیم است که از حرارت دادن شدید سنگ آهک (کربنات کلسیم طبیعی) بدست می‌آید.       در ادامه مطلب...     ...

سنگ قبر ساده یک شهید(عکس)

وصیت شهید:قبرم را ساده و هم سطح زمین درست کنید و با اندکی سیمان روی آن را بپوشانید و فقط با انگشت روی آن بنویسید:   پر کاهی تقدیم به آستان قدس الهی در ادامه مطلب... ...

سنگ پرانی منافقین به سمت والدینشان

خانواده تعدادی از اعضاءاردوگاه اشرف گفتند: گردانندگان اردوگاه به فرزندانمان آموزش داده اند که ما را از یاد ببرند؛ از همین رو وقتی برای دیدار آنها به اینجا می آییم به...