یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

سلین دیون

سلن دیون یک ماه به مرخصی میرود

  این خواننده ی معروف قرار است یک ماه  برای گذراندن وقت با فرزندانش به مرخصی برود.به گزارش ایران استایل خواننده ی آهنگ خیلی معروف   my heart will go on کل ماه دسامبر را...