شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سلمان رشدي به حمام هم با محافظ مي رود