دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

سلفی بازیگران سریال کیمیا

سلفی دسته جمعی بازیگران کیمیا

سلفی دسته جمعی بازیگران کیمیا سوگل طهماسبی با انتشار عکس زیر نوشت: امروز لوكيشن خاورشهر سریال کیمیا دركنار عطا عمراني ،نسرين نكيسا ،آقاي افشار نازنين ،عمو فرج...