چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

“سلفی”مراسم اسکار

رقابت دو “سلفی” در جهان مجازی/ عکس

این سلفی تا اسکار امسال بهترین سلفی تاریخ از لحاظ تعداد بازدید بود، اما در مراسم اسکار 2014 یک عکس سلفی از هنرمندان شرکت کننده در مراسم اسکار ،رکورد سلفی خلبان...