سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سقف جریمه براي توقیف خودرو

توقیف خودروهای دارای سقف جریمه

  وی با رد برخی ادعاها مبنی بر مطالبه خلافی خودروها توسط ماموران گفت: این امر صحت ندارد و هیچ ماموری در جاده به جز مدارک مورد نیاز برگه خلافی خودرو را درخواست نمی...