چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سفید شدن مو

این خوراکی ها سفیدی مو را به دنبال دارند!

این خوراکی ها سفیدی مو را به دنبال دارند! سفیدشدن موها با عوامل زیادی بروز میدهد می خواهیم شما را با عوامل خوراکی که می توانند موجب سفیدی موهایتان شوند  آشنا کنیم...

در سفیدشدن موی سر چه عواملی دخالت دارند؟

عواملی که در سفید شدن موی سر دخالت

 سفید شدن مو درست است که سفید شدن مو با سن افراد ارتباط مستقیمی داردولی برخی از افراد هنوز پیر نشده موهایشان سفید میشود. چه بسا در خانواده ها دیده میشود که موهای...