سفر اوباما و همسرش به هند

آرزوی همسر اوباما برای سفر مجدد به هند

«میشله اوباما» همسر رئیس جمهوری آمریکا آرزو دارد بار دیگر برای دیدن اثر تاریخی تاج محل به هند بازگردد. وی در گفتگو با روزنامه هندو تاکید کرد مطمئنا یک بار دیگر به...