دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
  • #
  • #

سعید کشن فلاح

سعید کشن فلاح، کارگردان سینما درگذشت !!

سعید کشن فلاح، کارگردان سینما درگذشت !! سعید کشن فلاح، کارگردان تئاتر ساعتی پیش در بیمارستان شهید بهشتی همدان درگذشت. حال این کارگردان تئاتر در راه مسافرت از...