سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین تامین اجتماعی

سعید مرتضوی و ۵۰۰ پیراهن ۲۵۰ هزار تومانی

وکیل شکات سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی یکی از تخلفات کوچک مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی در این پرونده را توزیع پیراهن هایی با قیمت 250 هزار تومان بین...