دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

سعيد مرتضوي : خودم فيلم گرفتم

سعيد مرتضوي : خودم فيلم گرفتم!

    سعید مرتضوی دخالت مدیران دولتی در فیلمبرداری پنهانی از فاضل لاریجانی را رد کرده و گفته که خودش از وی فیلم گرفته است....