دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سس سير

دستور آشپزی : راویولى سبز با سس سیر و سبزی

روغن مایع را داغ کرده و قارچ را روی شعله متوسط ۴ دقیقه تفت دهید تا آب آن تبخیر شده و کمی رنگ بگیرد، سپس کنار بگذارید تا سرد شود.اسفناج را فشار دهید تا آب آن کاملا گرفته...

دستور آشپزی : راویولى سبز با سس سیر و سبزی

روغن مایع را داغ کرده و قارچ را روی شعله متوسط ۴ دقیقه تفت دهید تا آب آن تبخیر شده و کمی رنگ بگیرد، سپس کنار بگذارید تا سرد شود.اسفناج را فشار دهید تا آب آن کاملا گرفته...