جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سزای پوشیدن کفش پاشنه بلند در قلمرو داعش

عاقبت زنان پاشنه بلند پوش در قلمرو داعش!!

دو زن عضو گروه "القناصه" می‌گویند: هر زنی که در قلمرو حکومت داعش، عبا نپوشیده باشد یا کفش پاشنه بلند پا کرده باشد، ۴۰ ضربه تازیانه می‌خورد/ حتی زنان کهن‌سال هم به...