شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سزارین

زایمان طبیعی یا سزارین؟ کدام بهتر است؟

زایمان طبیعی یا سزارین؟ کدام بهتر است؟ با وجود اینکه علم ثابت کرده است که زایمان طبیعی بهتر است اما آیا تمامی نوزادان می توانند طبیعی به دنیا بیایند ؟ آیا راه حلی...