چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سریال دولت پشت پرده در دوران دولت عثمانی

سریال ترکیه ای دردسر آفرید

  سفارت جمهوری اسلامی ایران در تركیه در نامه ای به دست اندركاران شبكه تلویزیونی samanyolu این كشور نسبت به پخش مطالب خلاف اعتقاد شیعیان و ایرانیان از این شبكه واكنش...