یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

سرپرستي كودك

با اين قانون دختران مجرد مادر ميشوند!

براساس آمارهای سازمان بهزیستی درحال حاضر فقط 18 درصد کودکان بی سرپرست تحت پوشش این سازمان شرایط واگذاری به خانواده ها را دارند در حالی که در صورت تصویب قانون جدید...