شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سرنگونی بشار فاش شد

نقشه سرنگونی بشار فاش شد

اخیرا شبکه فیلکا وابسته به نهادهای صهیونیستی، نقشه سرنگون کردن بشار اسد توسط “بندر بن سلطان”، سفیر سابق سعودی در آمریکا با همکاری “جفری فلتمن” سفیر آمریکا در...