سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سرمایه بانک

سرمایه بانک مرکزی چقدر شد؟

با تصویب هیئت وزیران، سرمایه بانک مرکزی از ۲۵ هزار میلیارد ریال به ۲۸ هزار میلیارد ریال افزایش می یابد....     ...