سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

سرعت كم اینترنت

چه کسانی برای اینترنت تصمیم می گیرند؟

با جست‌وجوی اینترنتی نام‌های افراد منصوب شده، سوابق زیر حاصل شد که مسلما سوابق آورده در زیر، کلیه سوابق هر فرد نیست. بلکه سوابق و سمت‌هایی است که در شبکه اینترنت به...