پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

سرعت اينترنت با ملي شدن چگونه مي شود؟

حل سرعت اینترنت با اینترنت ملی

وی گفت: در اینکه امروز سرعت دسترسی کاربران به اینترنت با فراز و نشیبهایی روبرو است شکی نیست و یکی از بحث های اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون تنظیم...