پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

سرشماری

سرشمارى در استان هاى مختلف

سرشمارى در استان هاى مختلف اردبیل – سلام - نه منه ؟ (چه کار داری) - سرشماری اوچون گلمیشم (برای سر شماری اومدم) - ها ! - سرشماری، آمارگر، چند تا سوال دارم - خودش خونه...

مامور قلابی سرشماری دستگیر شد

مامور قلابی سرشماری دستگیر شد - مامور قلابی عطار افزود: با انتقال متهم به پلیس آگاهی و انجام تحقیقات مشخص شد وی دارای چندین فقره سابقه کلاهبرداری و خیانت در امانت...