پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سردی دستها و پاها

سردی دست و پاها علامت چیست؟

سردی دست و پاها علامت چیست؟ بسیاری از افراد گاه از سردی دست و پا شکایت می کنند، مخصوصا وقتی هوا سرد می شود. ولی سردی دست ها و پاها در برخی افراد که همیشه دچار این مشکل...