سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سردار آزمون در روسیه

سردار آزمون دادگاهی می شود!!

سردار آزمون دادگاهی می شود!! بازیکن ایرانی تیم روبین کازان روسیه به دلیل نقض قوانین حرفه ای فوتبال با شکایت این تیم دادگاهی می شود. سردار سردار آزمون مهاجم 24 ساله...