شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سربریدن

سربریدن نوزادان عراقی توسط داعش

یک سازمان حقوقی با اشاره به جنایات تروریستهای داعش در عراق و بریدن سر نوزادان، تأکید کرد که این تروریستها از صحنه تجاوز به زنان مناطق بشیر و طوزخورماتو فیلم برداری...