جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سرباز جانی آمریکایی

نام سرباز جانی آمریکایی افشا شد

رییس جمهوری افغانستان با رد این گفته آمریکایی ها که نظامی جانی یک فرد دیوانه بوده است ، گفت که این گفته را قبول ندارد و این نظامی عمدا دست به این جنایت زده است ....     ...