یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

سربازی که رکورد دار کشتن آدم در تاریخ است + عکس