سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سرانجام خيانت زن جوان به قتل رقم خورد

سرانجام خيانت زن جوان به قتل رقم خورد

  ازدواج در نوجوانی، ترس، دوری از فرزند و اختلاف با شوهر زن جوان را به سمت خیانتی 10 ساله برد که با قتل شوهرش پایان یافت. خبر قتل مردی 37 ساله به نام کیوان در 17 تیر دو...