یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

سخنگوی قوه قضاییه

محسنی اژه ای : خاوری برگردد !

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازپرس پرونده به متهمان پرونده فساد مالی اخیر اخلال در نظام اقتصادی را تفهیم کرده است اما به برخی مباشرت، برخی مشارکت و برخی معاونت. خبرگزاری...