چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

سخنان رایس درباره محتوای پیشنهادات هسته ای در ژنو