سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سخنان رایس درباره محتوای پیشنهادات هسته ای در ژنو